TEPELNÁ ČERPADLA

Tepelná čerpadla jsou hlavním zaměřením naší firmy. Máme bohaté a dlouhodobé zkušenosti s jejich dodávkou, montáží a servisem. Ročně realizujeme okolo 25 instalací tepelných čerpadel všech typů. S ohledem na spolehlivost a kvalitu montujeme převážně tepelné čerpadla NIBE, případně Alpha-InnoTec. V minulosti jsme montovali i jiné výrobce ale trh si v podstatě vybral nejlépe prodejné výrobky s nejlepším poměrem výkon cena.

Proč topit tepelným čerpadlem? Odpověď je jednoduchá. Tepelné čerpadlo Vám nabízí komfortní a levné vytápění. Nedejte na hospodské řeči a přesvědčte se sami. Jedná se o jediný zdroj vytápění, který si dříve nebo později vydělá na vlastní pořízení a dále už jen šetří. Po dohodě Vám poskytneme kontakt na referenční instalaci v okolí Vašeho bydliště.

NIBE partner

Jelikož se většina našich instalací neobejde bez tepelného čerpadla NIBE, působí naše firma jako tzv. NIBE partner.

To Vám, jako zákazníkovi, přináší jistotu kvalitní instalační firmy. Každá instalace je zkontrolována přímo pracovníkem firmy NIBE, který dohlíží na kvalitu montáže.

U všech montáží používáme kvalitní materiály a to včetně izolačních materiálů jak primární tak sekundární strany. Některé naše zkušenosti byly draze vykoupeny, ale vždy se snažíme o maximální spokojenost zákazníka. Samozřejmostí je také vlastní záruční a pozáruční servis tepelných čerpadel.

Druhy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla VZDUCH-VODA

V okolním vzduchu je obsažena tepelná energie, kterou můžeme pomocí tepelného čerpadla typu vzduch-voda shromáždit a získat tak energii pro vytápění teplovodními radiátory či podlahovým topením nebo pro ohřev vody. Některá tepelná čerpadla je také možné v letních měsících využívat jako klimatizační jednotku pro chlazení místností. Při návrhu je nutné dbát na správný výkon tepelného čerpadla. Špatně navržené tepelné čerpadlo vzduch/voda nepřináší deklarované úspory!

Výhody tepelného čerpadla vzduch-voda jsou:

 • v závislosti na několika faktorech, jako např. místo Vašeho bydliště nebo velikost domu, bytu, je možné snížit náklady na vytápění až o 65%.
 • velice jednoduchá a rychlá instalace.
 • investiční náklady jsou nižší, než u tepelných čerpadel typu země/voda.
 • Kromě vytápění ohřívají tato tepelná čerpadla také teplou užitkovou vodu, bazénovou vodu a některé umí i v letních měsících chladit.

Nevýhody tepelného čerpadla vzduch-voda jsou:

 • U tepelných čerpadel vzduch/voda se musí počítat s vyššími provozními náklady oproti zemním tepelných čerpadlům.
 •  čerpadla mají kratší životnost, vyplývající z jejich umístění a z rozsahu teplot, se kterým pracují.

Tepelná čerpadla ZEMĚ – VODA

Tepelná čerpadla typu země/voda využívají nepřímo tepelnou energii obsaženou v zemi. U tepelných čerpadel země/voda rozlišujeme tepelná čerpadla s plošným kolektorem, nebo s hloubkovými vrty.

Plošný kolektor:

Pod povrchem zahrady jsou uloženy plastové hadice naplněné nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Kolektor se realizuje ze speciálního PE potrubí v nezastavěné části pozemku. Jedná se o uzavřený okruh, ve kterém je teplo z této vrstvy země předáváno do cirkulující nemrznoucí ekologické směsi. Potřebná plocha pro běžný RD je 250 – 400m2.  Výkopy (šířka 10-30cm, hloubka 100-120cm ) se provádí nejčastěji malým bagrem.  Nejčastěji si tyto práce investor provádí svépomocí.

Výhody tepelného čerpadla země/voda s plošným kolektorem jsou:

 • nízké provozní náklady.
 •  velice jednoduchá a rychlá instalace bez velkých byrokratických problémů.
 •  investiční náklady jsou nižší, než u tepelných čerpadel typu země/voda s vrty.

Nevýhody tepelného čerpadla vzduch-voda jsou:

 • potřeba dostatečné plochy zahrady u rodinného domu.
 •  při špatném návrhu může docházet k vychlazení pozemku.

Vrty:

Toto řešení se používá tam, kde není možné využít variantu s plošným kolektorem. Zdrojem tepla je vrstva země v hloubce 40-150m. Pokud není možné odvrtat potřebnou délku vrtu v celku, rozdělí se na několik kratších stejné délky. Ideální prostředí pro vrty je tvrdé podloží (skála), naopak vrtné práce v písku, štěrku, na uhlí jsou obtížnější a dražší.

Při provozu TČ není z vrtu odebírána žádná voda, v uzavřené smyčce se pouze odebírá teplo prostřednictvím nemrznoucí ekologické směsi. Narušení rovnováhy v okolních studních se proto není třeba obávat.

Jelikož se jedná podle současné legislativy o vodní dílo, je potřeba absolvovat byrokratický proces s vydáním stavebního povolení. Potřebnou legislativu zajistíme.

Výhody tepelného čerpadla země/voda s hloubkovým vrtem jsou:

 • nízké provozní náklady.
 •  malé nároky na zabraný prostor pozemku.

Nevýhody tepelného čerpadla vzduch-voda jsou:

 • vyšší pořizovací náklady.

Tepelná čerpadla VODA – VODA

Tepelné čerpadlo odebírající teplo ze spodní nebo geotermální vody. Voda je obvykle čerpána ze studny do výměníku tepelného čerpadla a následně vrácena zpět do země.

Výhody tepelného čerpadla voda/voda jsou:

 • nízké provozní náklady – nižší než u země/voda.

Nevýhody tepelného čerpadla vzduch-voda jsou:

 • vyšší pořizovací náklady.
 • technicky velice náročné řešení, které je závislé na kvalitě spodní vody a na množství spodní vody.
 • vyšší náklady na servis a údržbu.