TOPNÉ SYSTÉMY

Pokud chcete, aby Vám tepelné čerpadlo fungovalo efektivně, tzn., abyste měli doma teplo a zároveň, aby Vás to moc nestálo, je důležité mít správně navržený a provedený topný systém. Je rozdíl mezi novostavbou, kde se topný systém připraví pro tepelné čerpadlo od samého začátku a mezi stávajícím objektem, kde se topí v kotli na tuhá paliva.

Návrhu topného systému předchází výpočet tepelných ztrát objektu. Tento výpočet by se měl pokud možno provádět vždy a zkontrolovat tak návrh tepelného čerpadla. Na základě výpočtu tepelných ztrát je možné správně navrhnout topný systém. Na základě tohoto výpočtu je také možné posoudit stávající topný systém a vyhodnotit jeho použití s tepelným čerpadlem. Naše nabídka může obsahovat také rozpočet topného systému. U novostaveb dodáváme většinou jak tepelné čerpadlo, tak topný systém. Pro zákazníka z toho plyne, že ručíme za celou dodávku.

Podlahové vytápění je jednoznačným vítězem mezi topnými soustavami ve vhodnosti pro tepelné čerpadlo. Podlahové vytápění pracuje jako akumulátor tepla. Tím se výrazně snižuje četnost spínání tepelného čerpadla a prodlužuje životnost kompresoru. Výhodou je nízká teplota topné vody a tudíž vysoký topný faktor tepelného čerpadla až 5,0 (z 1kWh elektrické dodané tepelnému čerpadlu získáte až 5kWh tepelných).

Radiátory jsou většinou ve starších domech, kde již nelze podlahové topení realizovat. Tím jsou sice tito zájemci ochuzeni o výše zmíněné výhody, ale i s vyšší teplotou topné vody pro radiátory má tepelné čerpadlo velmi dobrou účinnost proti standardním zdrojům tepla (topný faktor TČ až 3,5 tzn., že z dodané 1kWh získáte 3,5kWh tepelných). Radiátory se běžně dimenzují na tepelný spád 55/45°C, nejnověji dokonce na 45/35°C.  Nicméně i staré domy, kde se rekonstrukce nekoná, mohou dobře fungovat s původním rozvodem. Většinou se totiž v kotli na tuhá paliva topí nárazově, dům se nedýchatelně přetopí a pak zase chladne. Kdežto tepelné čerpadlo vytápí dům kontinuálně a tím dojde k tolik potřebné akumulaci tepla do materiálů budovy. Stabilní provoz a akumulovaná energie pak zaručí pohodu i v těchto případech.

Kombinace obou systémů (např. přízemí podlahové topení, patro radiátory) bývá nejčastějším řešením. Jedná se o  kompromis mezi oběma předchozími variantami se ziskovým topným faktorem kolem 4.

Při návrhu je nutné brát tyto informace v patrnosti. Pokud byste nainstalovali tepelné čerpadlo do rodinného domu s poddimenzovaným topným systémem, nemůžete očekávat úsporný provoz! Posouzení topného systému je součástí naší nabídky.