Personální formulář

Doklady potřebné pro přijetí do zaměstnání:

  • Občanský průkaz (platný)
  • Průkaz pojištěnce ZP
  • Vlastní bankovní účet
  • Zápočtový list od předchozího zaměstnavatele (případně potvrzení UP)
  • Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • Průkazy odbornosti ( jeřábník, vazač, řidič VZV, svářeč…)
  • Zdravotní prohlídku pro určenou skupinu dle pracovního zařazení
  • Doklad o snížené pracovní schopnosti (ZTP)

Personální formulář pro nové zaměstnance:

Jméno a příjmeni uchazeče (vyžadováno):

Email (vyžadováno):

Rok narození:

Bydliště:

Telefonní číslo (vyžadováno):

Datum možného nástupu:

Nejvyšší dosažené vzdělání:
Základní SOU - vyučen/a USO - maturita  

Vzdělání v jakém oboru:

Máte zdravotní omezení:
Ano Ne 

Jste v evidenci úřadu práce:
Ano Ne 

Vložte profesní životopis:

Poznámka:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů:
Ano